Tầm nhìn - Sứ mệnh

1. Tầm nhìn: 

Xây dựng Công ty vững mạnh và lợi ích cộng đồng. Bảo vệ môi trường sống và luôn hưởng ứng mạnh các phong trào cũng như hoạt động thiện nguyện.

2. Sứ mệnh:

“Vì cộng đồng, phục vụ cộng đồng” 

3. Định hướng phát triển:

Với mong muốn triển khai các kế hoạch một cách bài bản và có đầu tư đúng mức để làm nền tảng cho những hoạt động kinh doanh của mình. INTIME EDUCATION đang từng bước đẩy mạnh đầu tư vào các dự án sau: Xây dựng trường dạy nghề Hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch và xử lý nước thải. Năng lượng tái tạo